Publikationsliste (udvalg)

Siden er ikke helt opdateret, det bliver den,
en altid opdateret liste kan ses
her.Under udgivelse
”Arena Sub-Pub” (5 s.), ”Mak” (5 s.), ”Ta’” (5 s.), ”Ta' Box” (5 s.) og ”Book art in the 1960s” (5 s.) i: The Cultural History of the Nordic Avant-Gardes, vol. 3 (ed. Henrik Kaare Nielsen, Tania Ørum et al.), Holland: Rodopi. (ultimo 2015)

"At stamme på et alfabet, som næppe eksisterede endnu. Verbalt-visuelle værker i grænseområdet mellem poesien og kunstnerbogen” i: Lyrik – en genre i ekspansion (red. Peter Stein Larsen og Louise Mønster), Aalborg Universitetsforlag (ultimo 2015, 19 sider)

"Montager svøbt i matricepap. En materialearkæologisk undersøgelse af Asger Jorn og Guy Debords Fin de Copenhague" i: Fund og forskning (ultimo 2015, 30 sider)Ph.d.-afhandling
Appropriering, system, bogobjekt. Den danske tresseravantgardes litterære afpersonaliseringsstrategier 1964-70, ph.d.-afhandling, RUC, 2009. (423 sider)


Bøger og redigerede bøger

Georges Perec: Det infraordinære/Former for rum (red. Kromann & Tue Løkkegaard), København: Arena, 2016.

Thomas Hvid Kromann & Tania Ørum: Stig Brøgger. Artist’s Books, København: Officin & Møller, 2016.

Marginalia. En række notater om kunstnerbøger og bogobjekter 2010-2015
(udkom som privat udgivet trykt nytårsbog)

Danske kunstnerbøger/Danish Artists’ Books (red. Kromann et al.), København & Köln: Møller & Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013. (302 s.)

Arena-information. Et kapitel i dansk litteratur- og forlagshistorie (red. Kromann & Anders Juhl Rasmussen):, Arena, 2011. (277 s.)

Ham Nielsen. I anledning af udgivelsen af Hans-Jørgen Nielsens Nye Sprog, Nye Verdener (red. Kromann), København: Kornkammer Small Press, 2007 (49 s.).

Hans-Jørgen Nielsen: Nye sprog, nye verdener. Udvalgte artikler om kunst og kultur (red. Kromann, Tania Ørum og Morten Thing), Gyldendal, 2006. (528 s.).


Artikler
”Die Künstlerbücher von Asger Jorn und Guy Debord” i: Das Künstlerbuch als ästhetisches Experiment: Geschichte und Poetik einer hybriden Gattung (red. Ulrich Ernst et al.), Bergische Universität Wuppertal, pp. 75-90.

"Et umådeligt mådehold? En lille litteraturhistorie om Guy Debords nedsabling af Torben Brostrøms berømte programartikel fra 1959" i: Tania Tender Thyme. Festskrift til Tania Ørum, Arena, pp. 181-198.

“Booktrekking through the Golden Age of Artists’ Books – and Beyond. On the occasion of the publication of Anne Mœglin-Delcroix’s Esthétique du livre d’artiste and Clive Phillpot’s Booktreki: Journal of Artists’ Books nr. 35, 2014, 15-18.

"Danish Artists’ Books" i: Le livre d’artiste. Quels projekts pour l’art? Actes du colloque des 18 au 20 mars 2010, (red. Anne Mœglin-Delcroix & Leszek Brogowski), Éditions incertains sens, Université Rennes & Sorbonne, pp. 251-265.

"En tradition af danske kunstnerbøger. Definition, receptionshistorie, faser" i: Kromann et al.: Danske kunstnerbøger/Danish Artists’ Books. Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013 (s. 15-60)

"Henrik Have – proces, koncept, løsbladssystem" i: Kromann et al.: Danske kunstnerbøger/Danish Artists’ Books. Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013, s. 199-203.

”Claus Carstensen – arkivaren, idiosynkrasien, genlæsningerne” i: Kromann et al.: Danske kunstnerbøger/Danish Artists’ Books. Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013, s.217-221.

”Bogen som objekt” i: Kromann et al.: Danske kunstnerbøger/Danish Artists’ Books. Verlag der Buchhandlung Walther König, 2013, s. 89-100).

”Den litterære blog. Hvad er en litterær blog og hvordan arbejder den som en aktiv del af den litterære offentlighed; som refleksionsrum, diskursudvidelse og (muligheds)arkiv? (s.m. Martin Glaz Serup)i: Standart nr. 4, 2012, s. 87-91.

"Arkiveringen af det infra-humane og det infra-ordinære. Konceptuelle strategier i pamfletterne fra C.I.R.K.A. og Samlingen" i OEI nr. 55-56-57, Stockholm, 2012, s. 320-332.

”NY Art Book Fair. Some reflections on the fair and the field as such”, Journal of Artists’ Books (red. Brad Freeman), nr. 31, 2012, s. 2-5.

"Au service d'une lutte de classes! Détournementet hos de situationistiske proto-pirater" i Kulturo nr. 33, 2011, s. 68-77.

"Litteraturoffentligheder, tidsskrifter, avantgarde" i: Standart nr. 2, 2011, s. 53-55. "Mmm! Eeeii!! Åh-å-hh! Danske kunstnerbøger i digitaliseringens tidsalder" i: Den blå port, nr. 87, 2011, s. 62-75.

”På tærsklen til værket. Arena-information som paratekst” i: Kromann & Anders Juhl Rasmussen: Arena-information. Et kapitel i dansk forlags- og litteraturhistorie, Arena, 2011, s. 22-34.

“Quintessentially low-key – on among other thing Henning Christiansen’s and Hans-Jørgen Nielsen’s joint work Informations (1965)” i: Henning Christiansen. Komponist, fluxist og udenfor kategori (red. Karin Hindsbo), Sohn, 2011, s. 139-145.

”Skriftflader i svenske, danske og engelske kunstnerbøger” i: Blandt ord og billede (red. Johanne Løgstrup & Claus Handberg), Kunstakademiets forlag, København, 2011, s. 49-65.

"Tak for satan, SUB – den kommunikerer! Historien om Arena Sub-Pub (1969-1970)" i: Standart nr. 1, 2010, s. 18-20.

"Den svenske forbindelse. Hans-Jørgen Nielsen og attituderelativismen" i: Kritik 196, 2010, s. 18-35.

“Out of the garbage, into the book. Om litterære approprierings-strategier” i: Den blå port nr. 82, 2009, s. 11-19.

”Litteraturens dobbelte statsborgerskab. En refleksion over fænomenet ”kunstnerbog” i anledning af udgivelsen af Martin Larsens Monogrammer” i: Kritiker. Nordisk tidsskrift for litterær kritik og essayistik nr. 8, Stockholm, 2008, s. 93-106.

“A Little Magazine called MAK. In the Periphery of the Revolution”, i: Nordlit. Journal of Culture and Literature, nr. 21, 2007, Faculty of Humanities, University of Tromsø, s. 155-167.

“At skrive en bog ved hjælp af citater – om Hans-Jørgen Nielsens klippe-klistre-strategier” i: Ham Nielsen (red. Thomas Hvid Kromann), København: Kornkammer Small Press, s. 15-22.

“Et snotforvirret møgblad hinsides den borgerlige dannelses og den akademiske rimeligheds spilleregler. Tidsskriftet MAK (1969-70) kilet ind mellem de eksperimenterende tressere og de politiserede halvfjerdsere” i: OEI nr. 33-34-35, Stockholm, 2007, s. 507-520.

”Ingens boogie-woogie? Fra 1960’ernes datamaskinepoesi til nutidens computerpoesi” i: Passepartout nr. 27, 2007, Århus, s. 164-179.

“Politiseringen af billedkunsten og litteraturen omkring 1968” i: Den blå port 76, 2007, s. 80-85.

“Ulykkelige readymades, zenbuddhistiske bønnebøger, sandpapirbeklædte memoirer etc.. En lille indkredsning af bogobjektets historie” i: Verbale pupiller (red. Mathias Kokholm), Aarhus, 2007, s. 1-10.

”Vi dropper ud af det fine tidsskriftsrace, tager den med ro, ser os omkring, laver vore ting (selv), ok? Om det kortlevende, ustabile, ahierarkiske og kompilatoriske tidsskrift ta’ BOX (1969-70)” i: OEI 33-34-35, 2007, s. 490-499. NB. Sidetallene i den vedhæftede udgaver svarer ikke til den originale.

"Allerede nu smuldrer grundlaget for romanen. Henrik Haves bogobjekter" i: Haves: Vidner. Festskrift til Henrik Have (red. Handberg Christensen & Kodal), Ink Inc, København, 2005, s. 166-176.

“Forfatteren og (bag ham) virkeligheden. Om autobiografiske strategier i den nyeste danske prosa” i: Den blå port nr. 65, 2005, s. 41-49.

"Mellem avantgardekunst og revolte. ta' 6 1/2 som eksempel" i: Passage nr. 53, 2005, s. 57-65.

“De valsende matemathildaer. To eksempler på visuel poesi og computerpoesi i 00’erne” i: Den ny poesi, december 2004, Oslo (10 s.)

“Et slag for et overset monster. Hans-Jørgen Nielsens Den mand der kalder sig Alvard” i: Kritik nr. 164, 2003, s. 50-58.

"Rustne radiatorer og tomme tegn. Om politikkens understrøm i litteraturen, som den (ud)arter sig på dansk grund ved indgangen til det nye årti" i: Kulturo, nr. 11, 2000, s. 25-29.


Forskningsformidling
Tekster i kataloger (bl.a. hos Overgaden og Kunsthal Nord), aviser (bl.a. Politiken) og til hjemmesider (bl.a. Litteratursiden).

Klummer om kunstnerbøger og bogobjekter i Standart (halvårligt fra 2010).

”Eksperimenter med bogmediet – om Morten Søndergaards Ordapoteket”, 2013 (ca. 2-3 ns.).

”(bogen), bogen & Bogen” i Mille Højerslev Nielsen (red.): In Words Drown I. E samling af ord, tekst og billeder. Roskilde: In Words Drown, 2012 I (8 ns.)

”Tomme danske bøger” Politiken d. 3. november 2012 (hele bagsiden).

"En bog kan være lavet af alt, men alt kan ikke være en bog", katalogtekst til katalog til udstillingen Artist + Book, Kunsthal Nord, Aalborg, 2012 (4 ns.)

”Usælgelig skønhed. Zines, kunstnerbøger og pamfletter på årets NY Art Book Fair” i: Vagant nr. 4, 2011, Oslo, s. 8-9.

"Eftersøgningen. Et advarselsskrift til praktiserende boghistorikere" i: Salonriflen, København, s. 10-12, 2011 (s.m. Anders Juhl Rasmussen)

”Kunstnerpublikationer” i: Kunstpublikationer 2010, Overgaden neden Vandet, s. 2. Genoptrykt som "Kunstnerpublikationens genkomst" på kunsten.nu, marts 2010.


Klummer om kunstnerbøger og bogobjekter i Standart (fra 2010)


faginterviews
"Virtuelle danskere on demand: en mailkorrespondance med Martin Larsen" i: Den blå port nr. 79, 2008, s. 32-41.

Virtuelle danskere on demand : en mailkorrespondance med Martin Larsen (Den blå port 79, 2008)

"Er det overhovedet fornuftigt at placere et P-anlæg så tæt på det intetsigende?": et interview med digteren og programmøren Tomas Thøfner" (Apparatur 10, 2004, s.59-64)