forskning

Jeg forsker særligt i kunstens trykte medier, dvs. kunstnerpublikationer og særligt kunstnerbøger og bogobjekter, men også avantgardekunst og -problematikker, særligt inden for 1960ernes danske og internationale avantgarde(r).

I min ph.d.-afhandling fra 2009 (ph.d.-afhandling) forskede jeg i den danske tresseravantgardes litterære eksperimenter med særligt henblik på begrebet "afpersonalisering". I løbet af ph.d.-årene redigerede jeg s.m. Tania Ørum og Morten Thing et stort udvalgt af Hans-Jørgen Nielsens artikler og essays Nye Sprog, Nye verdener (2006). Nielsens orienterings- og formidlingsevner er, ikke mindst i perioden fra 1966-1972, hvor han står stærkest, imponerende.

I 2010-2012 havde jeg det forskningsrådsfinansieret postdoc-projekt "Danske kunstnerbøger i det 20. århundrede", der førte til en række artikler og antologien Danske kunstnerbøger.

Fra december 2014 forsker på Håndskriftsamlingen på Det Kongelige Bibliotek i København.