Arena-information. Et kapitel i dansk forlags- og litteraturhistorie.

Bogen er redigeret af Anders Juhl Rasmussen og Thomas Hvid Kromann.

Vi har indsamlet alle Arena-informationer (pamfletter, der blev vedlagt Arena-udgivelser i perioden 1967-1982) og tilføjet to artikler om forlagets historie og Arena-information som paratekstuelt fænomen.

Alle Arena-information'er, der indeholder tekster af bl.a. Per Højholt, Henrik Bjelke, Niels Egebak og mange, mange andre, er optrykt i facsimile.

Bogen er støttet af Kunstrådet, Lademanns Fond og Sven Grundtvigs og Axel Olriks legat.
282 sider. 249 kr. Udgivet i december 2011 på Arena.

"En udgivelse som »Arena-information« bliver så meget desto vigtigere, fordi den insisterer på en institution indenfor litteratur- og kulturhistorien, som i praktisk forstand er underbehandlet og lidet udbredt. På den anden side fristes man også til blot at fryde sig over udgivelsen og over den kendsgerning, at Arena-litteraturen ikke er for de mange – og at det nok ville være idiosynkratisk at tro, at den kunstneriske dybde, som karakteriserer såvel Arena-informationerne som resten af forlagets litteratur, overhovedet kan harmonere med nogen popularitetsdiskurs" (litteraturmagasinet Standart)

29_arenainformation_v2.jpg
       
29_arenainformation.jpg